#SafetyCheckChallenge эхлүүлж байна.

🏠✔️Миний гэр аюулгүй орчин үнэлгээний хуудасны дагуу challenge нэгдэхийг Цагдаагийн ерөнхий газар Хил Хамгаалах Ерөнхий Газар Батлан Хамгаалах Яам-Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штаб урьж байна.
Урилгыг хүлээн авсан байгууллага дараах алхмыг хэрэгжүүлнэ үү.
📌 Уриалгын дагуу үнэлгээний хуудсаар байгууллага нийт албан хаагчид өөрсдийн гэрийн аюулгүй байдлыг үнэлнэ үү.
📌Үнэлгээний хуудасны дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа зурагжуулж өөрийн цахим хуудас болон олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулна.
📌Дараагийн байгууллагуудыг challenge нэгдэхийг урина.
#МИНИЙ_ГЭР_АЮУЛГҮЙ_ОРЧИН

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт