Хороонд хийгдэж буй бүтээн байгуулалт·        
Ашиглалтийн  шаардлага  хангахгүй  нийтийн  зориулалттай  орон  сууцны  барилгыг  шинээр барих  үйл  ажиллагаанд  АШ80-н айлын  10,12-р  байрны  40-н  айлын орон  сууцыг дахин  төлөвлөлтөнд хамруулсан.

·         Одоогоор барилгын ажил нь 80% гаруй гүйцэтгэлтэй байна.

·         Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар “New big fish” group-ын Титэм өлзий констракшн барилгын ажлыг гүйцэтгэж байна.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт