Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 90,5% хувьтай асаж байна
НЭМСЭН:khoroo5@khanuul.mn
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 08 дугаар  сарын 1-р долоо хоногийн байдлаар 252 гэрэлтүүлгээс 23 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.   Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 90,5 хувийн асалттай байна.

Гэрэлтүүлгийн судалгаа        

2018.11.15

Байршил

Тоо ширхэг

Асалтын байдал

Тайлбар

1

Яармаг 18-434

1

Асахгүй байгаа

толгойгүй

2

Яармаг 18-430а

1

Асахгүй байгаа

 

3

Яармаг 12-320

1

Асахгүй байгаа

 

4

Яармаг 12-1

1

Асахгүй байгаа

 

5

Яармаг 11-299

1

Асахгүй байгаа

 

6

Яармаг 11-296

1

Асахгүй байгаа

 

7

Яармаг 11-295

1

Асахгүй байгаа

 

8

Яармаг 11-289

1

Асахгүй байгаа

 

9

Яармаг 10-271в

1

Асахгүй байгаа

 

10

Яармаг 10-6

1

Асахгүй байгаа

 

11

Яармаг 10-7

1

Асахгүй байгаа

 

12

Яармаг 10-ын баруун үзүүр

1

Асахгүй байгаа

 

13

Яармаг 11-304

1

Асахгүй байгаа

 

14

Яармаг 10-264

1

Асахгүй байгаа

 

15

Яармаг 10-266

1

Асахгүй байгаа

 

16

Яармаг 10-268

1

Асахгүй байгаа

 

17

Цог 1-7

1

Асахгүй байгаа

 

18

Яармаг 1-14

1

Асахгүй байгаа

Мухар гудамж

19

Яармаг 3-91

1

Асахгүй байгаа

 

20

Яармаг 3-89

1

Асахгүй байгаа

 

21

Яармаг 3-73

1

Асахгүй байгаа

 

22

Яармаг 3-64

1

Асахгүй байгаа

 

23

Яармаг 3-100

1

Асахгүй байгаа

 

24

Яармаг 3-61

1

Асахгүй байгаа

үзүүр

25

Яармаг 5-136

1

Асахгүй байгаа

үзүүр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт