Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд нийслэл, дүүрэг, хороонд хийгдэх ажлын санал авах ажил явагдаж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт