ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 182 ДУГААР ТОГТООЛТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН НИЙСЛЭЛД МӨРДӨГДӨХ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСИЙН ХИЛ ХЯЗГААРЫН САНАЛ АВЧ БАЙНА
НЭМСЭН:khoroo5@khanuul.mn
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 182 ДУГААР ТОГТООЛТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН НИЙСЛЭЛД МӨРДӨГДӨХ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСИЙН ХИЛ ХЯЗГААРЫН САНАЛ АВЧ БАЙНА
НЭМСЭН:khoroo11@khanuul.mn

Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолтой холбогдуулан Нийслэлд мөрдөгдөх Хан-Уул дүүргийн Газрын үнэлгээний бүсийн хил хязгаарын санал авч байна
2015.07.09-ны 03 тогтоол

 2018.06.20-ны 182 тогтоолын үнэлгээний бүсийн хил хязгаар /төсөл/

http://www.gazar.ub.gov.mn/index.php/services/payment-service/2018-06-03-13-15-58


Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт