Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 86,9% хувьтай асаж байна
НЭМСЭН:khoroo5@khanuul.mn
Тус хороо нь 7 хоног бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг хэрхэн асаж, эвдрэл гэмтэл хэр байгаа талаар судалгаа авч ажилладаг бөгөөд 2018 оны 08 дугаар  сарын 4-р долоо хоногийн байдлаар 252 гэрэлтүүлгээс 33 гэрэлтүүлэг огт асахгүй байна.   Хорооны хэмжээнд гэрэлтүүлэг 86,9 хувийн асалттай байна.

Гэрэлтүүлгийн судалгаа

2018.08.25

Байршил

Тоо ширхэг

Асалтын байдал

Тайлбар

1

Яармаг 12-320

1

Асахгүй байгаа

 

2

Яармаг 12-2

1

Асахгүй байгаа

Жалга талын үзүүрийн гэрэл

3

Яармаг 11-299

1

Асахгүй байгаа

Жалга талын үзүүрийн гэрэл

4

Яармаг 11-295

1

Асахгүй байгаа

 

 

5

Яармаг 10 задгай

1

Асахгүй байгаа

Эзэнгүй айлан хашааны урд байгаа гэрэл

6

Яармаг 10-271

1

Асахгүй байгаа

 

7

Яармаг 12-307

1

Асахгүй байгаа

 

8

Яармаг 10-289

1

Асахгүй байгаа

 

9

21-602

1

Толгой байхгүй

Өөрсдөө авч явсан

10

Хорооны байрны урд хойно

 

2

Асахгүй байгаа

 

11

21-611

1

Толгой байхгүй

 

12

21-614

1

Асахгүй байгаа

Зам дагасан

13

21-616

1

Асахгүй байгаа

 

14

21-618

1

Асахгүй байгаа

 

15

21-593

1

Асахгүй байгаа

 

16

Яармаг 3-73

1

Асахгүй байгаа

 

17

5-149

1

Асахгүй байгаа

 

18

5-146

1

Асахгүй байгаа

 

 

19

Яармаг цог 1-7

1

Асахгүй байгаа

 

 

20

Яармаг 14-354

1

Асахгүй байгаа

 

21

19-476б

1

Асахгүй байгаа

 

22

29-р цэцэрлэгийн ард ахуй үйлчилгээний урд

1

Асахгүй байгаа

 

23

20-517

1

Асахгүй байгаа

Мухар гудамж

24

20-509

1

Асахгүй байгаа

 

25

71-р цэцэрлэгийн урд

1

Асахгүй байгаа

 

26

20-517г

1

Асахгүй байгаа

 

27

41-р цэцэрлэгийн баруун гар талд камертай шон

1

Асахгүй байх

 

28

14-357

1

Асахгүй байгаа

 

29

13-338

1

Асахгүй байгаа

 

30

13-338В

1

Асахгүй байгаа

 

31

13-339

1

Асахгүй байгаа

 

 

32

13-340

1

Асахгүй байх

 

 

33

10-6

1

 

 

 

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт