Хорооны статистик мэдээлэл
НЭМСЭН:khoroo5@khanuul.mn

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 5-Р ХОРООНЫ ХЭСГҮҮДИЙН

 ӨРХ, ХҮН АМЫН ТООН МЭДЭЭ

                                                                                                                                               

Хэсгийн дугаар

Гудамж

Өрх

Хүн ам

1

1-р хэсэг

Яармаг -21

196

800

2

2-р хэсэг

Яармаг 1,2, АШ-80

185

798

3

3-р хэсэг

Яармаг 3-6

209

807

4

4-р хэсэг

Яармаг 7-9

199

800

5

5-р хэсэг

Яармаг 10-12

176

658

6

6-р хэсэг

Яармаг 13-15

138

591

7

7-р хэсэг

Яармаг 16-18

149

589

8

8-р хэсэг

Яармаг 19,20 АЗЗ-ын байр

226

912

Нийт

1478

5955

 

Хорооны статистик мэдээллүүд

1

Өрхийн тоо

1478

2

Хүн амын тоо

5955

3

Гудамжны тоо

21

4

Хашааны тоо

810

5

Төрийн өмчийн сургуулийн тоо

1

6

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн тоо

2

7

ААНБ-ын тоо

28

8

Тэтгэвэр тэтгэмж авдаг иргэдийн тоо

2236

9

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо

216

10

Ахмад настан

562

11

Гэрэлтүүлгийн тоо

348

12

Хяналтын камерын тоо

195

13

Ус түгээх цэг

7

 

 

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт