Хороонд хийгдсэн тохижилтын ажил

1. Хорооны урдах талбайн тохижилт

Өмнөх зураг болон дараах зурагнууд


 

  • Тус хорооны гадна талбайн нийтийн эзэмшлийн зам талбайг цардмалжуулах, чулуун хучилт хийх тохижилтын ажлыг Талын хүч ХХК нь гэрээний төлөвлөсөн хугацаанд батлагдсан зургийн дагуу бүрэн хийж гүйцэтгэсэн болно.
  • Ажлын зурганд заагдсан тоо хэмжээнээс 4-н ширхэг хогийн сав, 4-н ширхэг сандал, 4-н ширхэг цэцгийн мандлыг тус тус нэмэгдүүлэн хийж  гадна хашаа хайс будаж янзлан өнгө үзэмжийг сайжруулсан.
  • ДИТХ-ын төлөөлөгч Д.Уранцэцэгийн санаачлагаар Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн.

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт