Мэдээ, мэдээлэл

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажил

2019 онд хороонд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажил

Халамжийн үйлчилгээнд хамрагдахад бүрдүүлэх материалууд

Халамжийн үйлчилгээнд хамрагдахад та доорх материалуудыг бүрдүүлж авчрах боломжтой.

Төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог ebarimt-аар төлөх боломжийг танилцуулж байна

Та бүхэн төрийн үйлчилгээ авахдаа үйлчилгээний төлбөр, хураамжаа ebarimt аппликейшнийг ашиглан өөрийнхөө хэрэглэдэг "ИНТЕРНЭТ БАНК АПП"-аар төлөх боломжийг танилцуулж байна.

Зураг, цомог

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны зорилго зорилт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажил

Халамжийн үйлчилгээнд хамрагдахад бүрдүүлэх материалууд

Төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог ebarimt-аар төлөх боломжийг танилцуулж байна

Төрийн үйлчилгээ

Хэрэглэгчийн хандалт